PL EN RU

Opis studiów podyplomowych - Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzanie o kierunku Ogólnomenedżerskim

Opis studiów podyplomowych

Celem studiów jest poszerzenie i unowocześnienie wiedzy oraz umiejętności sprawnego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej. Wykorzystując najlepsze praktyki Wydziału Zarządzania oraz ogromne doświadczenie naszych wykładowców zaprojektowaliśmy skuteczny program przygotowujący słuchaczy do budowania i wdrażania wygrywających strategii. Dlatego w trakcie całego kursu zaprezentujemy Państwu wiedzę z zakresu zarządzania finansowego, prawnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod treningu menedżerskiego, tzn. symulacji, gier decyzyjnych i innych metod aktywizujących.

Program studiów (204 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Networking, Podstawy zarządzania, Rachunkowość, Zarządzanie personelem, Marketing, Prawo podatkowe, Finanse, Prawo pracy, Prawo spółek, Public Relations, System finansowy gospodarki, Zarządzanie strategiczne, Biznesplan, Prawo gospodarcze publiczne, Doskonalenie umiejętności menedżerskich, Seminarium dyplomowe.

 

Wśród wykładowców są:, dr hab., prof. ucz Andrzej Patulski, dr hab., prof. ucz. Jacek Pasieczny, dr hab., prof. ucz. Mariusz Trojanowski, dr Jacek Kowalczyk, dr Włodzimierz Piotrowski, dr Stanisław Kownacki, dr Aleksander Kusak, dr Robert Pietrusiński, dr Andrzej Rutkowski, dr Piotr Sokół, dr Sławomir Wymysłowski, dr Waldemar Grzywacz, dr Tomasz Ludwicki, dr Adam Chmielewski, mgr Jacek Kiryło, mgr Krzysztof Podstawka.

 

Sposób zaliczania przedmiotów

Podstawowym kryterium zaliczania poszczególnych przedmiotów będą egzaminy, testy, zaliczenia w oparciu o analizy przypadków oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach. Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej o charakterze analityczno-projektowym.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent zna najważniejsze uwarunkowania procesu kierowania organizacją. Interdyscyplinarny program studiów obejmuje między innymi zarządzanie, kierowanie ludźmi, rachunkowość, finanse, prawo. Z założenia w ramach studium słuchacz otrzymuje zarówno wiedzę ogólną, dającą podstawy do samodzielnej refleksji i interpretacji jak i tzw. najlepsze praktyki – oparte na konkretnych doświadczeniach firm i ich menedżerów. Dzięki temu absolwent nie tylko potrafi wskazać najważniejsze problemy z jakimi stykają się menedżerowie, ale również dysponuje narzędziami ich rozwiązywania. Uczestnicy studiów są przygotowywani do tego aby identyfikować najważniejsze szanse i zagrożenia towarzyszące pracy menedżera i nabywać umiejętność twórczego rozwiązywania problemów. Wiedza dostarczana słuchaczom sprawia, iż potrafią oni samodzielnie zidentyfikować kluczowe czynniki sukcesów organizacji a także pola potencjalnych zmian organizacyjnych. Umiejętności warsztatowe nabywane w trakcie studium są również bardzo przydatne w procesie przedsiębiorczym - tworzeniu i rozwijaniu własnych firm. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kierownik studiów

dr Michał Ambroziak

Dyżury

Sem. zimowy 2016/17 - wtorek 19.15-20.15

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 122 E-mail: mambroziak@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C223
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Dni i godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-16.00

soboty 9.00-15.00 (w dni zjazdu), niedziele 9.00-12.00 (w dni zjazdu)
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników