PL EN RU

Opis - Zarządzanie Zaoczne Menedżer Publiczny

Podyplomowe Studia Menedżerskie Menedżer Publiczny są odpowiedzią na dynamiczny rozwój kierunku Nowego Publicznego Zarządzania /New Public Management/ i zwiększające się zapotrzebowanie na wykwalifikowaną menedżerską kadrę kierowniczą. Program studiów został tak dobrany, aby przygotować słuchaczy do nowoczesnego, sprawnego zarządzania zespołami  ludzkimi i wyspecjalizowanymi jednostkami publicznymi. Słuchacze będą mieli możliwość uzupełnienia i rozwinięcia wiedzy niezbędnej do efektywnego i skutecznego zarządzania. Celem studiów jest również poszerzenie i unowocześnienie wiedzy oraz umiejętności sprawnego zarządzania publicznego w warunkach Unii Europejskiej. Wykorzystując najlepsze praktyki Wydziału Zarządzania oraz doświadczenie wykładowców zaprojektowano specjalistyczny program przygotowujący słuchaczy do odnoszenia sukcesów w zarządzaniu organizacjami publicznymi.

 
Sylwetka kandydata

Studia skierowane są do kadr kierowniczych urzędów administracji publicznej, liderów projektów i przedsięwzięć o charakterze publicznym i społecznym, osób pełniących funkcje publiczne z wyboru, również do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych.
Sylwetka absolwenta
Po ukończeniu studiów absolwent nabywa menedżerskie kwalifikacje zawodowe w zakresie metod i technik zarządzania organizacjami, kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy własnej. W ramach realizacji programu studiów uwzględniono również zagadnienia współpracy administracji publicznej z otoczeniem, w tym dobre praktyki w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w zarządzaniu regionalnym i lokalnym. Słuchacz uzyskuje wiedzę ogólną, ale również wiedzę pochodzącą od praktyków opartą na konkretnych doświadczeniach menedżerów firm, co pozwoli absolwentom na identyfikację problemów, z jakimi obcuje menedżer w zarządzaniu organizacją.
 

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • zna najważniejsze problemy, z którymi stykają się w swojej pracy menedżerowie, związane z kierowaniem zespołem
 • zna metody i techniki zarządzania organizacjami oraz metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi (HRM)
 • zna zasady organizacji pracy własnej
 • wie, w jaki sposób wprowadzać zmiany organizacyjne
 • zna zasady organizacji procesów zarządzania w sektorach: publicznym, prywatnym i społecznym
 • posiada pogłębioną wiedzę o gospodarce finansowej i procesach rynkowych w sektorze publicznym
 • zna i potrafi stosować najważniejsze metody analizy strategicznej
 • wie, jakie są najważniejsze strategie i instrumenty marketingowe oraz potrafi się nimi posługiwać
 • posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu Public Relations
 • zna zakres i najważniejsze problemy prawa gospodarczego publicznego
 • zna najważniejsze formy prawno – organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej
 • posiada wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości dla potrzeb menedżerskiego kierowania
 • wie, jak pozyskiwać fundusze i inne środki dla potrzeb różnych przedsięwzięć oraz rozwoju lokalnego i regionalnego
 • potrafi interpretować oraz wyjaśniać procesy i zjawiska zachodzące w gospodarce rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki publicznej
 • potrafi zdiagnozować bieżącą sytuację organizacji, wybrać i zastosować metody, techniki i narzędzia pozwalające poprawić efektywność gospodarowania w sektorze publicznym
 • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania sprawami publicznymi
 • umie zidentyfikować potrzebę zmian w organizacji
 • poprawnie stosuje terminologię związaną z naukami o zarządzaniu
 • potrafi samodzielnie analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz podejmować decyzje
 • potrafi rozpoznawać podstawowe instytucje prawne w gospodarce i administracji oraz posługiwać się źródłami prawa
 • posiada podstawową umiejętność interpretacji przepisów prawa administracyjnego, finansowego, cywilnego i prawa pracy
 • potrafi zastosować podstawowe procedury w zakresie rachunkowości
 • posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania systemów informacyjnych w zarządzaniu
 • rozumie potrzebę ciągłego wzbogacania wiedzy i doskonalenia umiejętności swoich oraz współpracowników
 • wykazuje się elastycznością, przedsiębiorczością i umiejętnością pracy zespołowej oraz umiejętnością koordynacji działań dla realizacji celów danej organizacji
 • doskonali umiejętności komunikacji - potrafi współpracować zarówno ze swoim zespołem i organizacją, jak i podmiotami zewnętrznymi
 • posiada umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i ryzykownych
 • posiada umiejętności negocjacyjne i mediacyjne

Kierownik studiów

doc. dr Stanisław Jachowicz

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - wtorek 14.30 - 16.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 118, 55 34 155 E-mail: sjachowicz@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 16.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników