PL EN RU

Opis - Zarządzanie Zaoczne Negocjacje w Biznesie

Podstawowym celem niniejszych studiów jest przekazanie wiedzy i nauczenie konkretnych umiejętności z zakresu negocjacji i marketingu. Wiedza przekazywana w trakcie wykładów, ćwiczeń i warsztatów będzie miała charakter interdyscyplinarny, ogólny, dotyczący wszystkich dziedzin niezbędnych w pracy zawodowej. Jednocześnie przekazana wiedza, a w szczególności praktyczne umiejętności doprowadzą do nabycia kwalifikacji ułatwiających poruszanie się w określonych instytucjach i radzenia sobie ze szczególnymi sytuacjami. Zastosowanie metod interaktywnych w studiach spowoduje także uelastycznienie podejścia pracowników do rozwiązywania problemów pojawiających się w codziennej aktywności w organizacjach.

 
Sylwetka absolwenta
Wiedza i umiejętności z zakresu negocjacji skutecznie ułatwią działania w obrębie organizacji zarówno publicznych, jak i prywatnych. Umiejętne prowadzenie negocjacji dzięki pozyskanej w trakcie studiów wiedzy, zwiększy skuteczność poprzez wykorzystanie poznanych podczas studiów metod i  narzędzi. Wiedza w zakresie negocjacji i komunikacji pozwoli na konstruowanie efektywnych metod działania absolwentom zatrudnionym w różnego  rodzaju organizacjach.
 
Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • zna podstawy teorii konfliktów oraz interdyscyplinarne zagadnienia związane z negocjacjami (teoria gier, ekonomia, prawo)
 • rozróżnia podejście integratywne i dystrybutywne w negocjacjach
 • zna i rozróżnia szkoły negocjacyjne (harwardzka i stanfordzka), zna podstawy negocjacji opartych o zasady (Fishera i Ury’ego)
 • wie, jak budować porozumienia korzystne dla obu stron
 • potrafi samodzielnie przygotować się do negocjacji biznesowych
 • rozpoznaje podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne
 • wie, czym jest proces negocjacyjny i z jakich składa się elementów
 • rozróżnia najważniejsze strategie i taktyki stosowane w negocjacjach biznesowych oraz potrafi je zaaplikować w praktyce
 • umie rozpoznawać główne płaszczyzny marketingu w firmie
 • posiada zdolność opisywania i rozróżniania szczegółów każdej z płaszczyzn marketingowych
 • wie jak interpretować powiązania strategiczne między składowymi strategii marketingowej
 • posiada umiejętność dokonywania rozróżnień pomiędzy marketingiem zewnętrznym a marketingiem wewnętrznym firmy
 • umie analizować powiązania między uczestnikami kanału dystrybucji
 • rozróżnia możliwości i ograniczenia głównych form promocji
 • umie analizować skuteczność różnych technik promocyjnych
 • umie interpretować zadania dla kampanii promocyjnej
 • umie samodzielnie sporządzać briefy kampanii promocyjnej
 • wie jak analizować przekazy promocyjne
 • umie kontrolować realizację i budżety kampanii promocyjnej
 • umiejętnie wykorzystuje techniki negocjacyjne
 • posiada umiejętność posługiwania się technikami wywierania wpływu i perswazji oraz prawidłowego dokonywania  ustępstw
 • rozumie kontekst negocjacji międzynarodowych
 • ma świadomość podstawowych ograniczeń w skutecznych negocjacjach międzynarodowych
 • wykazuje lepszą sprawność w skutecznym komunikowaniu się (z naciskiem na słuchanie i zadawanie pytań)
 • posiada umiejętność analizy informacji z wielu dziedzin (ekonomia, finanse, prawo) i wykorzystuje je w negocjacjach
 • potrafi przygotować sekwencje alternatywnych propozycji negocjowanych porozumień oraz wykorzystać efekt zakotwiczenia w negocjacjach dystrybutywnych
 • zajęcia uczą także myślenia lateralnego
 • umie definiować różne sytuacje konfliktowe i świadomie stosuje odpowiednie do sytuacji style postępowania w konfliktach
 • potrafi kontrolować emocje w rozmowach biznesowych i rozumie rolę pozytywnych i negatywnych emocji w negocjacjach
 • zna zasady tworzenia koalicji
 • rozumie rolę percepcji pozycji negocjacyjnej w negocjacjach biznesowych
 • rozpoznaje i kontroluje uprzedzenia poznawcze w negocjacjach
 • jest uwrażliwiony na specyfikę negocjacji wielokulturowych
 • zna zasady negocjacji wielostronnych, potrafi współdziałać zespołowo, rozumie logikę negocjacji zbiorowych

 
Sylwetka kandydata
Studia skierowane są w szczególności do kadr menedżerskich i pracowniczych przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego, osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych, członków rad nadzorczych.

Kierownik studiów

dr Agnieszka Postuła
Postuła

Dyżury

Sem. letni 2017/18 - czwartek 9.00 - 10.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 128 E-mail: apostula@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 14.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników