PL EN RU

Opis - Zarządzanie Zaoczne Ochrona Konkurencji i Regulacje w Sektorach Infrastrukturalnych - TELEKOMUNIKACJA

Głównym celem studiów podyplomowych ARIS jest pogłębienie i unowocześnienie wiedzy w zakresie istoty ekonomicznej i uwarunkowań prawnych ochrony konkurencji (ochrony antymonopolowej) i regulacji sektorowych oraz dostarczenie umiejętności rozwiązywania występujących w tych obszarach problemów osobom pracującym na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych stanowiskach doradczych w przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej. Są to akademickie studia podyplomowe, ale mocno zorientowane praktycznie. Wyraża się to w ich zakresie programowym (tematycznym), strukturze programu oraz doborze wykładowców i słuchaczy.  

 
Sylwetka kandydata

Studia podyplomowe ARIS są przeznaczone przede wszystkim dla pracowników:

 • przedsiębiorstw regulowanych i – z racji ich pozycji rynkowej – najczęściej poddanych nadzorowi antymonopolowemu, w tym w szczególności firm z grupy TP S.A. i grup operatorów komórkowych
 • firm konkurujących z ww. znaczącymi uczestnikami rynków
 • izb gospodarczych, głównie telekomunikacyjnych
 • firm doradczych i analitycznych, kancelarii prawniczych, oraz innych instytucji zainteresowanych problemami ochrony konkurencji i regulacji, głównie w telekomunikacji
 • urzędów publicznych nadzorujących i regulujących działalność przedsiębiorstw sektorów infrastrukturalnych i szczególnych, w szczególności Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), ale także dla pracowników urzędów samorządowych
 • innych osób zainteresowanych problematyką konkurencji i regulacji w sektorach infrastrukturalnych, w głównie w telekomunikacji

 

Zakres tematyczny
Studia podyplomowe ARIS obejmują dwa zasadnicze obszary prokonkurencyjnej i prokonsumenckiej interwencji publicznej w gospodarce: ochronę konkurencji (jako interwencję ex post) i niezależną regulację sektorową (jako interwencję ex ante). Są to obszary (funkcje) ściśle ze sobą powiązane i najbardziej charakterystyczne dla obecnego stanu transformującej się gospodarki polskiej. Działające w tych sektorach przedsiębiorstwa będą długo jeszcze adresatem decyzji antymonopolowych oraz decyzji regulatorów sektorowych. Funkcje te są wyraźnie wyróżniane także w ekonomii, prawie i praktyce innych krajów jako antitrust (ew. competition protection) oraz regulation lub sector-specific regulation.
Studia podyplomowe ARIS oferują wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania firmami działającymi w obszarach poddanych nadzorowi antymonopolowemu lub niezależnej regulacji sektorowej oraz z zakresu uwarunkowań technicznych zarządzania, ekonomii konkurencji (ochrony konkurencji) i regulacji sektorowej oraz publicznego prawaochrony konkurencji (prawa antymonopolowego) i prawa niezależnej regulacji sektorowej, np. prawa telekomunikacyjnego, energetycznego, transportowego.
Menedżerskie, ekonomiczne i prawne uwarunkowaniaochrony konkurencji i regulacji sektorowej są ze sobą tak ściśle powiązane, że są łącznie przedmiotem większości prowadzonych konwersatoriów oraz warsztatów internetowych.   
 


Sylwetka kandydata
Studia podyplomowe ARIS są przeznaczone przede wszystkim dla pracowników:

 • przedsiębiorstw regulowanych i – z racji ich pozycji rynkowej – najczęściej poddanych nadzorowi antymonopolowemu, w tym w szczególności firm z grupy TP S.A. i grup operatorów komórkowych
 • firm konkurujących z ww. znaczącymi uczestnikami rynków
 • izb gospodarczych, głównie telekomunikacyjnych
 • firm doradczych i analitycznych, kancelarii prawniczych, oraz innych instytucji zainteresowanych problemami ochrony konkurencji i regulacji, głównie w telekomunikacji
 • urzędów publicznych nadzorujących i regulujących działalność przedsiębiorstw sektorów infrastrukturalnych i szczególnych, w szczególności Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), ale także dla pracowników urzędów samorządowych
 • innych osób zainteresowanych problematyką konkurencji i regulacji w sektorach infrastrukturalnych, w głównie w telekomunikacji

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent studiów:

 • zna aksjologiczne i teoretyczne podstawy prokonkurencyjnej i prokonsumenckiej interwencji publicznej w wolność gospodarczą i własność
 • potrafi wskazać podstawowe cechy charakterystyczne obu rodzajów tej interwencji (ochrony konkurencji ex post oraz regulacji sektorowej ex ante) oraz ich zalety i wady
 • zna zasadnicze elementy dorobku ekonomicznej teorii konkurencji (modele konkurencji, istotę sposoby pomiaru władzy rynkowej, kryteria definiowania rynków właściwych) oraz ekonomiczne i prawne podstawy liberalizacji sektorów zmonopolizowanych i ich regulacji
 • jest w stanie zidentyfikować podstawowe problemy wdrożenia norm materialnego prawa ochrony konkurencji i regulacji sektorowych (w szczególności w zakresie zwalczania karteli, nadużywania pozycji dominującej i prewencyjnej kontroli koncentracji) i doświadczenia w ich rozwiązywaniu w praktyce unijnej i polskiej
 • jest w stanie zidentyfikować podstawowe problemy wdrożenia norm regulacyjnych (w szczególności w zakresie zapewniania dostępu do sieci oraz świadczenia usług użyteczności publicznej) i doświadczenia w ich rozwiązywaniu w praktyce unijnej i polskiej
 • nabywa umiejętność dokonywania oceny tych problemów w praktyce przedsiębiorstwa poddanego nadzorowi antymonopolowemu lub regulowanego, w tym przygotowywania analiz i dokumentów wymaganych w postępowaniach antymonopolowych lub regulacyjnych
 • potrafi samodzielnie budować lub uczestniczyć w budowie strategii zarządzania przedsiębiorstwami w kontekście spełniania wymogów zgodności z unijnymi i polskimi regułami ochrony konkurencji i regulacjami sektorowymi
 • umie łączyć nabyte kompetencje z aktywną i twórczą postawą menedżerską i społeczną

 

Kierownik studiów

prof. dr hab. Stanisław Piątek
Piątek

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - poniedziałek 16.00 - 17.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 140 E-mail: spiatek@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 16.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników