PL EN RU

Opis studiów podyplomowych - Zarządzanie Zaoczne Rachunkowość i Podatki

Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków. Cechą studiów jest łączenie wiedzy akademickiej, przedstawianej w formie wykładów i konwersatoriów z praktyką. Stąd zajęcia są prowadzone zarówno przez wykładowców Wydziału Zarządzania, jak również przez praktyków, w tym przez pracowników administracji centralnej oraz urzędów skarbowych. Jest to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w najbardziej szczegółowych kwestiach rachunkowości i strategii podatkowych.

 

Sylwetka Absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie,  instrumentów finansowych i rynku kapitałowego. Ukończenie studiów w zakresie rachunkowości i podatków pozwala absolwentom zdobyć kwalifikacje przydatne do  usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (prowadzenie biur rachunkowych). Równocześnie absolwenci uzyskują dostateczne przygotowanie merytoryczne, które pozwala im starać się o pracę w innych krajach UE.

Absolwent studiów:

 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej, podatków i procedury podatkowej
 • zdobywa, pogłębia i aktualizuje wiedzę na temat zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
 • posiada wiedzę z zakresu rynku kapitałowego i nowych form wyceny aktywów i pasywów w szczególności finansowych
 • poznaje źródła informacji związane z problematyką podatkową, optymalizacji podatkowej ale także kreowania obrazu jednostki w sprawozdaniu finansowym
 • zdobywa wiedzę w zakresie prawnych regulacji zarządzania spółkami i innymi podmiotami
 • zdobywa wiedzę w zakresie finansów, pozwalającą na samodzielną ocenę kondycji przedsiębiorstwa
 • zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać zarówno w relacjach prywatnych jak i zawodowych
 • potrafi wystawić ogólną ocenę prawną stanu faktycznego w praktyce
 • posiada umiejętność rozróżniania podstawowych instytucji prawa cywilnego oraz rozróżniania i możliwości wyboru formy prowadzenia działalności
 • posiada umiejętność zaewidencjonowania podstawowych operacji bankowych, umiejętność wyceny i ewidencji zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującym prawem bilansowym
 • posiada umiejętność sporządzania sprawozdań dla grup podmiotów
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie nabytych kompetencji
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • ma świadomość etycznych konsekwencji swoich decyzji z własnego i społecznego punktu widzenia; przy podejmowaniu decyzji obok kryteriów ekonomicznych bierze pod uwagę kryteria etyczne
 • potrafi współpracować zarówno z uczestnikami swojego zespołu i organizacji jak i podmiotami zewnętrznymi
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, zarówno przy prowadzeniu własnej firmy jak i w pracy najemnej
 • zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doszkalania się a także umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i społeczności, w zakresie tematyki rachunkowości i podatku dochodowego od osób prawnych

 

Sylwetka kandydata

Studia są przeznaczone głównie dla dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowych i podatkowych firm audytorskich i doradczych oraz biur rachunkowych i kancelarii podatkowych.

Kierownik studiów

doc. dr Jan Rak

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - środa 19.30 - 21.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 179 E-mail: jrak@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 16.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników