PL EN RU

Opis - Zarządzanie Zaoczne Skarbowość Korporacyjna

W ostatnich latach rola i znaczenie skarbowości korporacyjnej uległy znacznemu rozszerzeniu. Tradycyjne dotychczas obszary zainteresowania, tj. zarzadzanie płynnością finansową zostały rozszerzone także o zagadnienia dotyczące: inwestowania na rynku kapitałowym; zarządzania ryzykiem finansowym; zarzadzania wartością przedsiębiorstwa; pozyskiwania kapitałów a nawet optymalizacji podatkowej. Wraz z rosnącą presją i zapotrzebowaniem na funkcje realizowane przez skarbowość korporacyjną rosną także wymagania w zakresie kompetencji i umiejętności jakimi powinien się wykazać specjalista w tej dziedzinie. Z tych też względów celem studiów jest dostarczenie uczestnikom interdyscyplinarnej, nowoczesnej i praktycznie zweryfikowanej wiedzy niezbędnej w pracy skarbnika korporacyjnego, spełniającej wymagania współczesnych, zorientowanych rynkowo organizacji gospodarczych. 

 

Sylwetka Kandydata

Program studiów skierowany jest do:

 • osób pragnących związać swoją karierę z pracą w działach skarbowości korporacyjnej;
 • specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych metod zarządzania finansami korporacyjnymi, ze szczególnym naciskiem na ich przydatność w działach skarbowości korporacyjnej;
 • dyrektorów finansowych, którzy poszukują wiedzy w zakresie nowych wyzwań i rozwiązań stojących przed działami finansowymi i  pragną wdrożyć  w swoich organizacjach nowoczesne rozwiązana w zakresie skarbowości korporacyjnej oparte na najlepszych praktykach;
 • osób pracujących w działach skarbowości korporacyjnej i pragnących poszerzyć lub uporządkować posiadaną wiedzę i doświadczenie;
 • analityków kredytowych oraz pracowników innych instytucji finansowych, którzy chcą lepiej zrozumieć środowisko i potrzeby swoich klientów z sektora finansów korporacyjnych.

 

Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów uzyska możliwość zrozumienia roli oraz poznania specyfiki zadań skarbnika korporacyjnego w nowoczesnej, zorientowanej rynkowo organizacji gospodarczej. W szczególności opanuje szereg umiejętności praktycznych w zakresie:

 • interpretacji danych finansowych sprawozdawczych, formułowania na ich podstawie wniosków oceniających i tworzenia prognoz finansowych niezbędnych w procesie zarzadzania finansami organizacji (perspektywa wewnętrzna) a także w procesie inwestowania na rynku kapitałowym, transakcji fuzji i przejęć oraz w ocenie zdolności kredytowej (perspektywa zewnętrzna);
 • modelowania i prognozowania zjawisk finansowych w przedsiębiorstwie, opracowania budżetów finansowych, oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych a także wyceny oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa;
 • pozyskiwania źródeł finansowania oraz oceny korzyści i zagrożeń płynących z wykorzystania ich w działalności organizacji, w tym kredytów i pożyczek, sekurytyzacji aktywów, cash poolingu, funduszy podwyższonego ryzyka, krótkoterminowych papierów dłużnych oraz leasingu;
 • identyfikacji czynników i obszarów występowania ryzyk finansowych, wykorzystania metod oceny ekspozycji na ryzyko oraz instrumentów jego ograniczania;
 • zabezpieczania i dokonywania rozliczeń w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym;
 • kształtowania strategii zarządzania kapitałem pracującym oraz wykorzystania metod i narzędzi zarządzania kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie;
 • zarządzania gotówką i skarbem z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa;
 • kreowania polityki podatkowej organizacji oraz umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej;
 • zabezpieczenia wierzytelności w celu przeprowadzenia skutecznego i zgodnego z prawem postępowania windykacyjnego;
 • zarządzania zespołami, wiedzą oraz informacją w pracy skarbnika korporacyjnego.

Kierownik studiów

dr Rafał Cieślik

Dyżury

Sem. letni 2018/19 - piątek 11.15 - 12.15

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 179 E-mail: rcieslik@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 14.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników