PL EN RU

Opis - Zarządzanie Zaoczne Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa

Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Jest to wiedza niezbędna w procesie analizy skutków zdarzeń gospodarczych oraz przy podejmowaniu każdej decyzji. W trakcie studiów przedstawione zostaną współczesne narzędzia wykorzystywane w finansach przedsiębiorstw, m.in. takie jak: biznesplan, analiza opłacalności przedsięwzięć, zrównoważona karta wyników, wykorzystanie opcji rzeczywistych, nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, ocena efektywności fuzji i przejęć, metody zarządzania ryzykiem, niekonwencjonalne źródła finansowania.

 

Problematyka zarządzania finansami będzie przedstawiona z perspektywy przedsiębiorstwa. Analizy będą uwzględniały wszelkie konsekwencje podjętych decyzji, zwracając uwagę na aspekt praktyczny przekazywanej wiedzy. Zgodnie z założeniami, realizacja każdego z przedmiotów powinna przynieść słuchaczom wymierne korzyści już w trakcie trwania studiów. Każdy z proponowanych przedmiotów realizowany będzie z wykorzystaniem metody analizy przypadków. W takcie studiów wiedza ściśle finansowa zostanie uzupełniona o informacje z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego, podstaw nowoczesnego zarządzania i przedsiębiorczości, analiz strategicznych, analiz makroekonomicznych. Jest to szczególnie istotne przy podejmowaniu decyzji o długoterminowych konsekwencjach.

 


Sylwetka absolwenta
Absolwent dysponuje szeroką wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi z zakresu zarządzania finansowego. Pozwala to we właściwy sposób przeprowadzić analizy ekonomiczno-finansowe, pozyskać najkorzystniejsze źródła finansowania, utrzymać płynność finansową, podjąć optymalne decyzje inwestycyjne.
Absolwent posiada umiejętności analityczne, oceny sytuacji finansowej, umiejętności w zakresie najkorzystniejszego wykorzystania dysponowanych kapitałów, umiejętności w zakresie zmniejszania ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, prowadzący i uruchamiający działalność gospodarczą.

Sylwetka kandydata
Menedżerowie i pracownicy służb finansowych, ekonomicznych, planistycznych przedsiębiorstw, analitycy kredytowi w bankach, menedżerowie różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach, osoby zainteresowane problematyką efektywnego zarządzania środkami finansowymi w przedsiębiorstwach, oceną sytuacji finansowej dla potrzeb decyzji inwestycyjnych, kredytowych, oceny ryzyka, decyzji o współpracy.

 

Kierownik studiów

doc. dr Andrzej Rutkowski

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - poniedziałek 14.30 - 16.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 179 E-mail: arutkowski@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 16.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników