PL EN RU

Opis - Zarządzanie Zaoczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z funkcji, która podlega dziś głębokim zmianom i przeobrażeniom. Dotyczy to zarówno zmian w ramach prac realizowanych w departamentach kadrowych, jak i pracy kadry kierowniczej z pracownikami. Dominującą tendencją w nowoczesnym zarządzaniu jest organizowanie sieci podwykonawców do realizacji jednostkowych projektów. Koordynator przedsięwzięcia najczęściej sam musi realizować funkcję kadrową. Do niego należy pozyskanie odpowiednich współpracowników i zbudowanie sprawnie funkcjonującego zespołu.


Celem Studium jest dostarczenie kierującym przedsięwzięciami wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi i stosowania nowoczesnych instrumentów polityki personalnej. Natomiast specjaliści ds. personalnych pogłębią swoje kompetencje jako doradcy wyższej i średniej kadry kierowniczej i kreatorzy polityki personalnej zapewniającej organizacji zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Zajęcia maja wyraźnie charakter praktyczny.  Słuchacze otrzymują bogaty zestaw narzędzi  stosowanych w praktyce zarządzania zasobami ludzki a także zdobywają umiejętności tworzenia oryginalnych, dostosowanych do potrzeb organizacji instrumentów polityki kadrowej
 
Zakładane efekty kształcenia

Absolwent studiów podyplomowych ZZL posiada kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi (Potencjałem Społecznym) organizacji:

  • orientuje się w globalnym kontekście zarządzania
  • zna podstawy teoretyczne (elementy psychologii, socjologii, prawa, finansów i zarządzania) niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozumie ich zastosowanie w polskiej i globalnej praktyce organizacyjnej
  • umie przeprowadzić kompleksową analizę problemów kierowania ludźmi w zmieniającej się organizacji, w wymiarze społecznym, psychologicznym, prawnym, finansowym i organizatorskim
  • potrafi zidentyfikować szanse i zagrożenia w obszarze zarządzania potencjałem społecznym organizacji i stworzyć kompleksowe programy jego rozwoju
  • stosuje techniki zarządzania ludźmi i efektywnie współpracuje w tej dziedzinie z innymi specjalistami, np. z finansistami, prawnikami, informatykami
  •  posiada kompetencje niezbędne do współpracy z zarządem, kadrą kierowniczą i pracownikami organizacji w turbulentnym środowisku społeczno-gospodarczym
  • wykazuje wysoki poziom kompetencji społecznych niezbędnych w pracy współczesnego menedżera i specjalisty
  • dysponuje bogatym zestawem metod i narzędzi z repertuaru ZZL


 

Sylwetka kandydata

Osoby odpowiedzialne w firmie za zarządzanie zasobami ludzkimi oraz występujące w roli kierowników przedsięwzięć (projektów), realizacje polityki personalnej (HR) a także osoby pragnące rozwijać swą karierę w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Kierownik studiów

dr Waldemar Grzywacz

Dyżury

Sem. letni 2017/18 - czwartek 16.30 - 18.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 143 E-mail: waldemar.grzywacz@uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 14.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników